TRIGONUM

CASE STUDY

VALMONT SP. Z O.O.
2022 - 2023r.

Firma Valmont specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości słupów oświetleniowych, trakcyjnych, energetycznych i sygnalizacyjnych. Realizuje również projekty związane z tworzeniem wież telekomunikacyjnych i słupów energetycznych, systemów irygacyjnych i stalowych konstrukcji.

Współpraca inżynierów produkcji Valmont i ekspertów z firmy Trigonum zaowocowała uzyskaniem dotacji w wysokości prawie 7 milionów złotych. Stało się to dzięki wzorowemu planowaniu optymalizacji procesów produkcji, celnemu definiowaniu zakresu inwestycji i prawidłowemu tworzeniu wniosku aplikacyjnego. Wskutek tego możliwe było zrealizowanie projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie i budowa innowacyjnej linii technologicznej o wysokim stopniu automatyzacji do zastosowania w procesie wykańczania i pakowania słupów oświetleniowych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza.

Celem wyżej wymienionego projektu stało się sfinalizowanie transformacji produkcji z manualnej, na w pełni zautomatyzowaną. Ostatnim procesem wykonywanym w firmie Valmont w sposób manualny było wykańczanie i pakowanie konstrukcji stalowych. Po uruchomieniu nowej linii, proces realizowany jest w oparciu o automatyczny system zarządzania linią technologiczną, wyposażony w innowacyjne rozwiązania jak system analizy składowania słupów oparty na kamerach i wizji 3d oraz przestrzennej mapie ułożenia słupów z dalmierzami laserowymi. Innymi istotnymi celami projektu było zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy, a także poprawa jakości produktów i wzrost bezpieczeństwa pracy. Wykorzystano tutaj między innymi algorytm interpretujący sytuację na linii produkcyjnej z punktu widzenia aktualnego zapotrzebowania produkcji. Całość procesu oparta jest głównie na dwóch manipulatorach, które automatycznie zarządzają procesem transportu słupów w obrębie linii.

Dla wzmocnienia efektywnej realizacji procesu wykańczania i pakowania konstrukcji słupowych konieczne było wdrożenie w życie systemu znakowania i szybkiej identyfikacji produktów. Zastosowano rozwiązania oparte na skanowaniu informacji technologicznych i transfer ich w czasie rzeczywistym do linii produkcyjnej w celu wygenerowania receptury produkcyjnej, która stanowi punkt początkowy całego procesu wykańczania produktu.

Efekty współpracy:

  • sfinansowanie procesu symulacji i zaplanowanie nowych zautomatyzowanych procesów: wykańczania i pakowania konstrukcji stalowych
  • zaprojektowanie linii technologicznej opartej na procesach automatyzacji i robotyzacji
  • zbudowanie, przetestowanie i wdrożenie nowej linii do produkcji
 
Obecnie w projekcie, zakończono etap testów produkcyjnych nowej linii. Trwają także prace nad zabezpieczeniem własności intelektualnej oraz certyfikacją zgodności CE. Projekt ma zakończyć się w styczniu 2023.
Odtwórz wideo