TRIGONUM

CASE STUDY

VALMONT SP. Z O.O.

Valmont to lider rynku Europy Środkowo-Wschodniej w produkcji słupów oświetleniowych, energetycznych, sygnalizacyjnych, trakcyjnych i wysokich masztów. Firma notowana jest na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i ma obecnie oddziały w 23 krajach.

W 2017 roku władze Valmont doszły do wniosku, że budowa silnej pozycji firmy na rynku wymaga zdecydowanych działań. Konieczne było opracowanie i wdrożenie nowej, bardziej wydajnej linii produkcyjnej, a także podniesienie parametrów technologicznych i jakościowych flagowego produktu – słupów oświetleniowych. Każdemu z tych zadań przypisano osobny zespół inżynierów produkcji, którzy skupili się na technologicznych aspektach potrzebnych zmian.

Zaangażowanie Trigonum w projekt rozpoczęło się od połączenia dwóch niezależnych działań w duży projekt o znaczeniu strategicznym. Analitycy i eksperci z zakresu projektów badawczo-rozwojowych Trigonum wraz z inżynierami Valmont opracowali jedną wspólną platformę dla obu pomysłów na innowacje. Wspólnie zainicjowaliśmy koncepcję wdrożenia kompleksowej innowacji w Valmont obejmującej zarówno nowy produkt, czyli ultralekkie bezpieczne słupy oświetleniowe, jak i proces – innowacyjne podejście do stosowanej dotychczas technologii. Innowacja ta miała być wynikiem procesu badawczego realizowanego przez inżynierów Valmont.

Jednym z efektów wdrożenia metodologii projektowej Trigonum był wniosek aplikacyjny pokazujący kompleksową zmianę i innowację opartą o procesy badawczo-rozwojowe prowadzone w Valmont. Taka innowacja zaś została wysoko oceniona pod względem merytorycznym i efektywności kosztowej przez instytucje finansujące. Dzięki pozyskanej dotacji Valmont uruchomił budowę nowej linii i hali produkcyjnej. Projekt jest obsługiwany przez zespół specjalistów Trigonum, który wspiera Valmont w procesach zarządczych, rozliczeniu, dokumentowaniu działań i wydatków.

Efekty współpracy:

  • Wsparcie budowy nowej hali produkcyjnej
  • Nowa linia produkcyjna, znaczne podniesienie jakości produktów oraz efektywności procesów produkcyjnych
  • Pozyskane dofinansowanie rozwoju firmy wysokości 17 mln złotych.
Opinia klineta

Spotkanie z firmą Trigonum zmieniło nasze spojrzenie na prowadzenie projektów w obszarze innowacyjności rozwiązań, a ich doświadczenie i wiedza w obszarze pozyskiwania funduszy unijnych pozwoliło nam uzyskać znaczące dofinansowanie do naszego projektu. – mówi Artur Grynkiewicz, Prezes Zarządu firmy Valmont Polska.