TRIGONUM

CASE STUDY

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "PROMYK" S.C.

W 2016 roku do Trigonum zgłosił się Klient, który chciał rozszerzyć ofertę edukacyjną na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Plany te powstały na bazie pierwszej, utworzonej ze środków prywatnych, placówki przedszkolnej w Moszczenicy. Duże zainteresowanie przedszkolem, często przewyższające możliwości lokalowe, a także zgłaszane zapotrzebowanie w okolicy na miejsca żłobkowe spowodowało, iż Klient zaczął szukać możliwości rozwoju swojej działalności. Tak zrodził się pomysł skorzystania ze środków unijnych.

Doradcy Trigonum przeprowadzili analizę potrzeb pod kątem możliwych źródeł finansowania w zakresie edukacji przedszkolnej i żłobkowej oraz wskazali potencjalne kierunki rozwoju. Wówczas, określony został następujący cel – rozwój opieki żłobkowej i przedszkolnej na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem trudnej sytuacji matek na rynku pracy. W efekcie, w maju 2016 r. powstał pierwszy wspólny projekt, ukierunkowany na utworzenie nowych miejsc opieki do lat 3 „Nowe Promyczki w Moszczenicy”. Wyzwań było wiele – nowy zakres działalności, przepisy i regulacje, brak znajomości rynku i potrzeb opiekunów dzieci do lat 3. Trigonum zaplanowało wszelkie zadania projektowe, których wymagał konkurs [10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3], a także przeprowadziło diagnozę rynku pod kątem demografii oraz potrzeb rodziców dzieci. Wyniki konkursu opublikowane w sierpniu 2016 poinformowały nas o pozytywnej rekomendacji do dofinansowania. W ramach realizacji projektu uruchomiono nowy żłobek obejmujący 16 miejsc opieki do lat 3, co dało możliwość powrotu minimum 16 mamom na rynek pracy. Całkowita wartość projektu wyniosła 322 330 zł. Projekt zakończył się 30.09.2017 r.

Pierwsza współpraca zapoczątkowała kolejne. W grudniu 2017 r. złożyliśmy kolejny projekt „Nowe Promyki w Jarostach!”, tym razem na rozszerzenie funkcjonującego przedszkola. Sytuacja była o tyle prostsza, gdyż poruszaliśmy się po temacie w pełni rozeznanym przez klienta oraz na jego terenie. Nie dziwi więc fakt, iż w marcu 2018 pojawiła się informacja o wybraniu projektu do dofinansowania – projekt uzyskał największą ilość punktów i znalazł się pierwszy na liście. W ramach projektu powstała nowa grupa przedszkolna, pozwalająca na przyjęcie dodatkowych 15 dzieci, w tym 2 z niepełnosprawnością. Obecność dzieci z niepełnosprawnością stanowiła dla Wnioskodawcy nowe wyzwanie zarówno pod kątem dostosowania wyposażenia placówki, jak również zapewnienia specjalistycznej opieki. Całkowita wartość projektu wyniosła 350 900 zł. Projekt zakończy się 31.08.2018 roku.

Przedszkole Niepubliczne „Promyk” coraz pewniej poruszało się w temacie opieki żłobkowej, a wyrobiona renoma skutkowała długą listą rezerwową. Z tego względu, jak tylko pojawił się nabór na nowe miejsca żłobkowe w 2018 roku, Wnioskodawca bez zawahania postanowił złożyć wspólnie z Trigonum kolejną aplikację. Wyzwaniem dla Wnioskodawcy był „nowy teren” (Rzeczków gm. Będków) – nowe miejsce działalności, brak znajomości lokalnego rynku i potrzeb. Wynikiem naszej współpracy pracy był kolejny wniosek złożony w konkursie 10.1. Celem projektu było stworzenie nowego żłobka dla minimum 16 dzieci, co pozwoliło na wejście lub powrót na rynek pracy ich mamom po przerwie wynikającej z opieki nad dziećmi. Informację o wybraniu projektu do dofinansowania poznaliśmy w czerwcu 2018 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 408 630,00 zł. Projekt jest w trakcie realizacji i zakończy się 30.08.2019 r.

Efekty współpracy Przedszkola Niepublicznego „Promyk” s.c. z Trigonum:

3 złożone wnioski o dofinansowanie, w tym 100% wybranych do dofinansowania,
1 nowa grupa przedszkolna przedszkola – 15 nowych miejsc przedszkolnych,
2 nowe żłobki – 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
obecność na rynku 2 różnych gmin –Będków i Moszczenica,
rozpoznawalna marka „Przedszkole Niepubliczne „Promyk” s.c.” na rynku województwa łódzkiego.
Wszystkie 3 projekty są lub były obsługiwane przez zespół specjalistów Trigonum z Działu Doradztwa, który wspiera Przedszkole Niepubliczne „Promyk” s.c. w rozliczeniu oraz dokumentowaniu działań i wydatków.