TRIGONUM

Audyt projektu unijnego

Eksperci Trigonum oferują profesjonalny audyt projektu unijnego. Dzięki temu beneficjenci zweryfikują zgodność swoich działań z założeniami projektu i przyznanego dofinansowania, a także będą mogli wprowadzić niezbędne korekty. To niezbędny aspekt poprawnego zarządzania projektem, dzięki czemu środki z niego zostaną bez problemu i w pełni wypłacone. Audyt zewnętrzny projektu unijnego pozwala dostrzec aspekty, które są trudno dostrzegalne dla osób związanych z daną organizacją. To jeden z niezaprzeczalnych atutów współpracy z naszą marką.

Kontrola i audyt projektów finansowanych ze środków unijnych - na czym polega?

Z powodzeniem przeprowadzimy profesjonalny audyt w projektach unijnych. Od lat współpracujemy z klientami w zakresie zarządzania takimi projektami i ich rozliczania. W skład naszego audytu wchodzą m.in. takie działania jak:

  • sprawdzenie poniesionych wydatków (w zakresie: kwalifikowalności, odpowiedniego udokumentowania, faktur, osobnej ewidencji księgowej);
  • weryfikacja zaliczek (zgodność ich przeznaczenia na dozwolone transakcje, terminy ich rozliczeń);
  • weryfikacja zakupów (zgodność z procedurami, należyta staranność postępowania), w tym w szczególności zasady konkurencyjności (prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia oraz inne kluczowe szczegóły ofert i umów);
  • weryfikacja zdarzeń projektowych;
    sprawdzenie zastosowanych działań informacyjno – promocyjnych;
  • stan realizacji wskaźników projektowych;
    sprawdzenie sposobu i stanu archiwizacji dokumentów.

Te działania pozwalają ocenić zasadność postępowania firmy w związku z przyznaną dotacją. Audyt środków unijnych sprawia, iż można wprowadzić niezbędne korekty w zarządzaniu nimi i w ten sposób uniknąć zwrotu dotacji. Po każdym audycie dostarczamy klientowi szczegółowy, dedykowany raport.

Zapraszamy do kontaktu

Zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem w celu poznania szczegółowej oferty i umówienia się na profesjonalny audyt projektu unijnego.

OSOBA PROWADZĄCA PROJEKT
Katarzyna Kełpin
Kierownik Biura Projektów
email: kkelpin@trigonum.pl
tel: 788 028 269
ZAPYTAJ O OFERTĘ