TRIGONUM

Dofinansowanie dla przedszkoli i żłobków

TRIGONUM » Oferta » Dofinansowanie dla firm » Przedszkola i żłobki

Niezmiennie popularnością cieszą się projekty związane z powstawaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Posiadamy niezbędne doświadczenie i wiedzę, dzięki którym pomożemy Ci pozyskać dofinansowanie do żłobka lub do przedszkola. Dzięki temu otwarcie lub rozwój takiej placówki będzie mniej kosztowne po stronie przedsiębiorcy. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym doradcą w celu poznania szczegółów oferty.

Wsparcie w zakresie przeprowadzenia projektu o dofinansowanie

Projekty unijne dla przedszkoli w zakresie dofinansowania ich powstawania to skuteczny sposób, na pozyskanie środków inwestycyjnych. Prawidłowe przeprowadzenie całego procesu wymaga odpowiedniego doświadczenia. Wesprzemy Cię w wypełnieniu projektu pod kątem wymagań unijnych, a także w jego poprawnym przeprocesowaniu. Postaramy się o to, by uzyskał możliwie najwyższą ocenę, co zwiększa prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania. Współpraca z nami cechuje się dużą skutecznością, o czym może świadczyć szerokie grono klientów korzystających z takiego dofinansowania za naszym pośrednictwem.

Merytoryczne wsparcie branżowe naszych konsultantów

Nasi konsultanci posiadają merytoryczną wiedzę branżową, dzięki czemu wesprzemy każdego klienta w trafnej ocenie potencjału inwestycyjnego. Posiadamy wiedzę dot. funkcjonowania placówek opiekuńczych i wychowawczych. Nasi eksperci mają wiedzę prawną w zakresie regulacji rynkowych. To oferta szyta na miarę osób, które posiadają już doświadczenie w prowadzeniu takiej placówki oraz takich, którzy nie mają o tym zbyt dużej wiedzy. Możemy przygotować profesjonalny kosztorys, a także diagnozę zapotrzebowania na miejsca edukacji przedszkolnej/miejsca opieki żłobkowej w danej gminie. Po przyznanym dofinansowaniu wesprzemy klientów w rozliczeniu dotacji unijnej.

Zapraszamy do kontaktu

Osoby chcące otrzymać dofinansowanie z unii na przedszkole oraz wsparcie w zakresie jego rozliczenia, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszym doradcą.

Ostatnie sukcesy

Do naszych ostatnich sukcesów warto zaliczyć:

  • „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowego Przedszkola Dziecinada w Gdańsku” – Dziecinada Aneta Stec
  • „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w normie intelektualnej oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu) poprzez utworzenie nowego Punktu przedszkolnego Hocki Klocki w Tczewie” – Hocki Klocki Centrum Terapii i Rozwoju Martyna Czapiewska
  • „Kierunek: przedszkole! Między nauką, wychowaniem a zabawą” – Juneco Sp. z o.o.
  • „Nie ma granic pomiędzy Smykami” – Zdrowy Smyk Sp. z o.o.
OSOBA PROWADZĄCA PROJEKT
Magdalena Sosnowska
Dyrektor Działu Dotacji
ZAPYTAJ O OFERTĘ