TRIGONUM

Projekty badawczo-rozwojowe

TRIGONUM » Oferta » Dofinansowanie dla firm » Projekty B+R dla firm (badawczo-rozwojowe)

Projekty B+R dla firm

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania na projekty badawczo-rozwojowe. Wesprzemy Cię w prawidłowej identyfikacji działań o charakterze B+R, które prowadzone są w Twojej firmie. Bardzo często przedsiębiorcy nie mają świadomości tego, że prowadzone przez nich działania można zaliczyć do tej kategorii i postarać się o pozyskanie na nie zewnętrznego finansowania. Zespół ekspertów Trigonum zadba o ich poprawną identyfikację.

Wsparcie w procesie projektowym

Oferujemy szerokie wsparcie w całym procesie projektowym. Wszystkie prace związane z rozwojem usług, technologii i oferowanych produktów mogą mieć znamiona prac, które wchodzą w zakres projektów B+R. Dobrze je zdiagnozujemy oraz pomożemy w stworzeniu projektu innowacyjnego w Twojej firmie. Wspólnie z Tobą przygotujemy dokumentację pozwalającą ubiegać się o dofinansowanie działań badawczo-rozwojowych z budżetu krajowego oraz ze środków unijnych. Posiadamy doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania zarówno w programów krajowych NCBiR, jak i środków unijnych w perspektywach na lata 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020. Pracujemy także nad projektami w ramach aktualnego programu Horyzont Europa (m.in. EIC Accelerator).Przygotowujemy się także do nowego programu FENG na lata 2021-2027, w którym przewidziano nawet 7,9 mld euro dotacji na badania i rozwój. W programie tych oprócz działań B+R będzie można przeznaczyć na tzw. „zielone” inwestycje, cyfryzację, podniesienie kwalifikacji kadry, czy też promocję marki na rynku międzynarodowym.

Dlaczego warto na to postawić?

Zakwalifikowanie firmy do dofinansowania z projektów badawczo-rozwojowych wpływa na jej prestiż i uznanie w oczach potencjalnych partnerów biznesowych i pracowników. Dzięki środkom można opracować innowacyjne technologie i produkty, które od razu można wdrożyć na rynek.

Wspólnie stworzymy zakres i harmonogram projektu. Wypracujemy cechy nowości. Ty skupisz się na merytorycznych pracach, a my zajmiemy się analizą rynku, opisaniem Twojego potencjału, wymogów unijnych. Pomożemy Ci w trafnej analizie ryzyka związanego z projektem, oszacujemy jego budżet, a także szacunkową analizę opłacalności. Doradzimy w zakresie zabezpieczenie praw własności intelektualnej – posiadamy niezbędną wiedzę i kontakty z rzecznikami patentowymi, co usprawni pracę. Stawiamy na wzajemne relacje i prace warsztatowe na każdym etapie współpracy.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem w celu pozyskania dotacji na projekty B+R.

Ostatnie sukcesy

Do naszych ostatnich sukcesów warto zaliczyć:

„Urządzenie pomiarowe wspierające kobiety w dbaniu o płodność i planowaniu rodziny bazujące na ciągłych pomiarach parametrów aktywności żuchwy, aktywności elektrodermalnej oraz temperatury ciała wraz z autorskim oprogramowaniem do akwizycji i analizy danych opartym o algorytmy uczenia maszynowego i sieci neuronowe” – Lifeconcept Sp. z o.o.

„Opracowanie nowej technologii zautomatyzowanej produkcji podzespołów kompozytowych” – SpaceForest Sp. z o.o.

„PeptAlm – platforma oparta o sztuczną inteligencję do badania interakcji peptyd-białko z wirtualnie generowanych bibliotek peptydów” – QsarLab Sp. z o.o.

„Opracowanie narzędzia do automatyzacji oceny i procesu Assessment i Development Center opartego o sztuczną inteligencję z wykorzystaniem algorytmów głębokich sieci neuronowych oraz przetwarzania języka naturalnego” Solution Sp. z o.o.

OSOBA PROWADZĄCA PROJEKT
Magdalena Sosnowska
Dyrektor Działu Dotacji
ZAPYTAJ O OFERTĘ