TRIGONUM

Krajowy Plan Odbudowy dla firm

TRIGONUM » Oferta » Dofinansowanie dla firm » Krajowy Plan Odbudowy dla firm

Na bieżąco monitorujemy wdrożenie do Polski środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla firm. Powstał on z myślą o przedsiębiorcach, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Krajowy Plan Odbudowy dla firm to odgórna inicjatywa Komisji Europejskiej. Jest instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności przedsiębiorstw funkcjonujących na europejskim rynku w trudnych warunkach pandemicznych. Posiadamy odpowiednie przygotowanie do wsparcia Twojej firmy w tym obszarze. 

Nasze priorytety

Analizując sytuację naszych partnerów biznesowych, potencjalnych klientów, a także nasze zasoby i doświadczenie, skupiliśmy się na trzech głównych priorytetach w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla firm. Swoje działania będziemy koncentrowali na takich obszarach jak:

  • Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi oraz kompetencje pracowników, a także w kadry związane z dywersyfikacją działalności.
  • Przyspieszenie procesów cyfryzacji, robotyzacji i innowacji w firmach.
  • Inwestycje związane z doposażeniem przedsiębiorstw i pracowników, które umożliwi pracę zdalną.

Warto pamiętać o tym, że wsparcia ma charakter dodatkowy i nie wyklucza ubiegania się o dofinansowanie w ramach innych programów i funduszy unijnych.

Kiedy ruszy Krajowy Plan Odbudowy dla firm?

Program powinien ruszyć w najbliższym czasie jednak już teraz warto nawiązać kontakt z naszym doradcą, aby poznać szczegóły oferty. Sprawdź także pozostałe możliwości współpracy z Trigonum w zakresie pozyskania dofinansowania na działalność firmy.