TRIGONUM

O NAS

MISJA
Pomagamy przedsiębiorcom i firmom rozwijać się, dostosowywać i zmieniać w zależności od potrzeb, specyfiki i skali działalności, dając im efektywne narzędzia: strategię, finansowanie i wsparcie we wdrożeniu.
ZESPÓŁ
Jesteśmy zespołem interdyscyplinarnych doradców biznesu specjalizujących się w planowaniu strategicznym, projektach badawczo-rozwojowych, analityce finansowej, zasobach ludzkich i zarządzaniu projektami. Wraz z naszymi Klientami planujemy i wdrażamy zmiany rozwojowe w ich biznesach, skupiając się na innowacjach procesowych i produktowych. Nasi eksperci zapewniają naszym Klientom pełne wsparcie na etapie planowania strategicznego, pomagają pozyskać zewnętrzne finansowanie i rozliczyć projekt.
Anna Józefczyk
Prezes Zarządu

Zarządza i koordynuje pracę kilku zespołów konsultantów i kierowników projektów. Dyrektor Biura Projektów prowadzącego równolegle średnio 30 projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych i zarządzającego dla klientów łącznym budżetem około 70 milionów złotych.

Odpowiedzialna za tworzenie i rozwój narzędzi i procedur w zakresie zarządzania projektem, monitorowania budżetu, harmonogramu i zakresu projektu a także za pozostałe procesy zarządcze jak zarządzanie interesariuszami, zamówieniami, ryzykiem czy zespołem.

Koordynuje pracę zespołu doradców, trenerów, konsultantów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przygotowali strategie rozwoju, strategie sprzedaży, studia wykonalności i inne analizy strategiczne dla 150 firm i przeprowadzili ponad 850 dni szkoleniowych dla 1500 pracowników firm sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Katarzyna Kełpin
Kierownik Biura Projektów
Od ponad 14 lat zajmuje się rozliczaniem projektów współfinansowanych z EFS i EFFR. W Trigonum od ponad 3 lat, gdzie pełni rolę Kierownika realizacji i obsługi projektów, obecnie dba o prawidłowe rozliczanie projektów własnych oraz kluczowych klientów firmy. Długoletnie doświadczenie oraz szeroka wiedza merytoryczna jest idealnym wsparciem zespołu obsługi projektów.
Marta Użlis
Kierownik zespołu obsługi projektów
Z tematyką projektów unijnych związana od 7 lat. Od początku kariery w Trigonum realizuje projekty klientów zewnętrznych, dofinansowane zarówno z ogólnokrajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych. Obecnie zarządza zespołem obsługującym projekty klientów, a tym samym portfelem kilkudziesięciu aktywnych projektów. Odpowiedzialna za optymalizację procesów planowania i realizacji projektów, tworzenie i egzekwowanie standardów obsługi projektów oraz za merytoryczne wsparcie zespołu realizacyjnego. Certyfikowany menedżer projektów z metodyki PMI-CAPM, PRINCE2 Practitioner oraz AgilePM Foundation.
Daria Leśniewska
Starszy specjalista ds. funduszy UE
Z Trigonum związana od 2015 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej przygotowała blisko 70 projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, eksportowych oraz z zakresu współpracy międzynarodowej w ramach krajowych i europejskich programów unijnych. Specjalistka w zakresie planowania projektów w obszarze IT oraz koordynacji współpracy między sektorem nauki i biznesu. Prelegentka cyklicznych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z tematyki funduszy europejskich. Efektem jej pracy jest suma pozyskanych dotacji na łączną kwotę blisko 40 000 000 zł.