TRIGONUM

O NAS

MISJA
Pomagamy przedsiębiorcom i firmom rozwijać się, dostosowywać i zmieniać w zależności od potrzeb, specyfiki i skali działalności, dając im efektywne narzędzia: strategię, finansowanie i wsparcie we wdrożeniu.
ZESPÓŁ
Jesteśmy zespołem interdyscyplinarnych doradców biznesu specjalizujących się w planowaniu strategicznym, projektach badawczo-rozwojowych, analityce finansowej, zasobach ludzkich i zarządzaniu projektami. Wraz z naszymi Klientami planujemy i wdrażamy zmiany rozwojowe w ich biznesach, skupiając się na innowacjach procesowych i produktowych. Nasi eksperci zapewniają naszym Klientom pełne wsparcie na etapie planowania strategicznego, pomagają pozyskać zewnętrzne finansowanie i rozliczyć projekt.
Anna Józefczyk
Prezes Zarządu

Zarządza i koordynuje pracę kilku zespołów konsultantów i kierowników projektów. Dyrektor Biura Projektów prowadzącego równolegle średnio 30 projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz edukacyjnych i zarządzającego dla klientów łącznym budżetem około 70 milionów złotych.

Odpowiedzialna za tworzenie i rozwój narzędzi i procedur w zakresie zarządzania projektem, monitorowania budżetu, harmonogramu i zakresu projektu a także za pozostałe procesy zarządcze jak zarządzanie interesariuszami, zamówieniami, ryzykiem czy zespołem.

Koordynuje pracę zespołu doradców, trenerów, konsultantów, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przygotowali strategie rozwoju, strategie sprzedaży, studia wykonalności i inne analizy strategiczne dla 150 firm i przeprowadzili ponad 850 dni szkoleniowych dla 1500 pracowników firm sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Magdalena Sosnowska
Dyrektor Działu Dotacji, członek Zarządu
W Trigonum od 2013 roku. Na co dzień zarządza zespołem, który w ciągu ostatnich dwóch lat pozyskał ponad 120 000 000 zł dofinansowania dla naszych klientów w ramach perspektywy Funduszy Europejskich 2014 - 2020. Specjalizuje się w planowaniu projektów oraz pozyskiwaniu bezzwrotnych źródeł finansowania, w szczególności w dziedzinie projektów badawczo-rozwojowych z branży informatycznej, kosmicznej, inżynierii medycznej oraz przemysłu produkcyjnego. Autorka blisko 100 wniosków dotacyjnych dla krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, a także konsorcjów międzysektorowych. Certyfikowany menedżer projektów z metodyki PMI-CAPM.
Kamil Kowalik
Dyrektor sprzedaży, członek Zarządu
Z branżą funduszy europejskich związany od początku kariery zawodowej. Współpracę z Trigonum rozpoczął w 2016 roku. Ekspert w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, weryfikacji pomysłów, dostosowywania możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do potrzeb klienta, a także prowadzenia działań handlowych i negocjacji umów. Jako współtwórca kilkudziesięciu sukcesów projektowych pozyskał dla naszych klientów ponad 80 000 000 zł. Samodzielnie rozliczał projekty na łączną wartość dotacji ponad 10 000 000 zł. Doświadczenie zdobył jako interim manager angażowany przez fundusze Venture Capital w projekty startupowe wspierające je w obszarach związanych z administracją i sprzedażą.
Katarzyna Kełpin
Kierownik Biura Projektów
Od ponad 14 lat zajmuje się rozliczaniem projektów współfinansowanych z EFS i EFFR. W Trigonum od ponad 3 lat, gdzie pełni rolę Kierownika realizacji i obsługi projektów, obecnie dba o prawidłowe rozliczanie projektów własnych oraz kluczowych klientów firmy. Długoletnie doświadczenie oraz szeroka wiedza merytoryczna jest idealnym wsparciem zespołu obsługi projektów.
Marta Użlis
Kierownik zespołu obsługi projektów
Z tematyką projektów unijnych związana od 7 lat. Od początku kariery w Trigonum realizuje projekty klientów zewnętrznych, dofinansowane zarówno z ogólnokrajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych. Obecnie zarządza zespołem obsługującym projekty klientów, a tym samym portfelem kilkudziesięciu aktywnych projektów. Odpowiedzialna za optymalizację procesów planowania i realizacji projektów, tworzenie i egzekwowanie standardów obsługi projektów oraz za merytoryczne wsparcie zespołu realizacyjnego. Certyfikowany menedżer projektów z metodyki PMI-CAPM, PRINCE2 Practitioner oraz AgilePM Foundation.
Joanna Peszkowska
Kierownik zespołu szkoleń i doradztwa
Kierownik projektu odpowiedzialna za realizację projektów edukacyjnych dla biznesu, warstwę operacyjną i wszystkie procesy projektu szkoleniowego i doradczego. Koordynuje pracę zespołu 10 doradców i trenerów dostarczających usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie zarządzania strategicznego w tym strategie rozwoju, analizy rynku czy modelowanie biznesowe. Kierownik projektów doradczych, w ramach których Trigonum przeprowadziło procesy doradcze oparte o metodę Go Model Canvas dla 150 firm sektora MŚP, których efektem było przygotowanie strategii rozwoju, strategii sprzedaży, strategii wdrożeniowych.
Daria Leśniewska
Starszy specjalista ds. funduszy UE
Z Trigonum związana od 2015 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej przygotowała blisko 70 projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, eksportowych oraz z zakresu współpracy międzynarodowej w ramach krajowych i europejskich programów unijnych. Specjalistka w zakresie planowania projektów w obszarze IT oraz koordynacji współpracy między sektorem nauki i biznesu. Prelegentka cyklicznych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z tematyki funduszy europejskich. Efektem jej pracy jest suma pozyskanych dotacji na łączną kwotę blisko 40 000 000 zł.