TRIGONUM

CASE STUDY

MegaMocni

Budowanie silnej marki to zadanie każdego przedsiębiorcy stawiającego na rozwój. A budowanie jej w myśl „najważniejsze jest dziecko” to dopiero wyzwanie! W tym studium przypadku przyjrzymy się, jak Trigonum pomogło partnerskim organom prowadzącym Stowarzyszeniu Twórczego Rozwoju DyNaMo i Juneco Sp. z o.o. stworzyć sieć żłobków i przedszkoli „MegaMocni”. 

 

O „MegaMocnych” 

„MegaMocni” to marka placówek żłobkowych i przedszkolnych na terenie województwa pomorskiego. Obecnie (plany ekspansji zdają się nie mieć końca!), na sieć składa się 8 lokalizacji, w tym 5 w Gdańsku [Jasień, Stogi, Strzyża, Suchanino, Zaspa], a także Mały Kack w Gdyni, Borkowo [gm. Pruszcz Gdański] oraz Gościcino [gm. Wejherowo]. Z „MegaMocnymi” podróż w przyszłość rozpoczęło już łącznie 272 żłobkowiczów i 430 przedszkolaków [marzec 2021], a łączna ilość oferowanych miejsc wynosi ???. Ogromna determinacja Mai Sagan i Kamila Stępiń, a także ich współpracowników tworzy miejsca przyjazne odkrywaniu i realizacji potencjału dzieci, wspierające rodziców i opiekunów, a także umożliwiające rozwój zawodowy pracowników.  

  

Potrzeby 

Kiedy w 2018 roku, Stowarzyszenie DyNaMo zgłosiło się do Trigonum, prowadziło 4 placówki „MegaMocnych” w Gdańsku oferując ponad 200 miejsc, które … zapełniały się w błyskawicznym tempie. Dawało to jasny komunikat – liczba miejsc opieki nad dziećmi w Trójmieście jest niewystarczająca.  

Potrzeba była oczywista – stworzenie nowych miejsc żłobkowych i przedszkolnych w obszarach najbardziej deficytowych. Realizacja tej potrzeby wymagała jednak zewnętrznego dofinansowania. I tutaj właśnie rozpoczyna się przygoda z funduszami unijnymi pozyskanymi we współpracy z Trigonum. 

  

Rozwiązania 

Na początku Trigonum przeprowadziło analizę potrzeb pod kątem możliwych źródeł finansowania w zakresie edukacji przedszkolnej i żłobkowej oraz wskazało potencjalne kierunki rozwoju. W województwie pomorskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego możliwość dofinansowania dawały konkursy w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna oraz Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3. Oba konkursy stanowiły idealną odpowiedź na zdefiniowaną potrzebę. Czego wymagały i jaką pracę wykonało Trigonum? 

– przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowania na nowe miejsca żłobkowe i przedszkolne (prognoza demograficzna) w gminach miejskich – Gdańsku i Gdyni oraz gminach wiejskich – Borkowie [gm. Pruszcz Gdański] oraz Gościcinie [gm. Wejherowo]; 

– analiza dostępności infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej; 

– przeprowadzenie diagnozy barier i potrzeb dzieci, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli; 

– analiza oferty żłobkowej i przedszkolnej w ww. lokalizacjach; 

– zweryfikowanie potrzeb pracowników w zakresie chęci i możliwości dokształcania; 

– zaplanowanie wszelkich zadań projektowych;  

– sporządzenie budżetu – zachowanie kwalifikowalności kosztów wskazanych przez Klienta oraz wstępne rozeznanie rynku w zakresie cen poszczególnych pozycji; 

– doradztwo w opracowaniu oferty zajęć dodatkowych; 

– ukierunkowanie projektu w stronę zdobycia jak największej ilości punktów premiujących; 

– wskazanie wielu ścieżek wniesienia wkładu własnego i ustalenie preferencyjnych warunków udziału w projekcie – całość przy zachowaniu opłacalności projektu. 

Co istotne – doświadczenie Trigonum w przygotowywaniu wniosków z zakresu edukacji przedszkolnej i opieki żłobkowej przekłada się na znajomość tej branży, a co ważne – także prawodawstwa, które ją regulują – oszczędziło to Klientowi czas na wprowadzenie Doradców Trigonum w tematykę.  

Efekty 

Pierwszy projekt złożyliśmy w 2018 r. w konkursie z Działania 3.1. Drugie podejście to rok 2020 i nabór w Działaniu 5.3. Trzecia aplikacja już rok później – ponownie konkurs 3.1.  

Efekt? Trzy próby i 3 zwycięstwa! Klient wykorzystał wszystkie możliwości dotacyjne, które pojawiły się w harmonogramach naboru wniosków w okresie 2018-2021 przewidzianych dla województwa pomorskiego i wszystkie okazały się sukcesem. 

  

– 3 złożone wnioski, w tym 100% wybranych do dofinansowania, 

– ponad 4,5 mln pozyskanych dotacji! 

– 3 nowe żłobki – 173 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, 

– 53 nowe miejsc przedszkolnych, 

– ponad 250 dzieci objętych zajęciami dodatkowymi, 

– utworzenie placówek poza gminami miejskimi – obecność w Gościcinie i Borkowie, 

– rozpoznawalna marka „MegaMocni” na rynku województwa pomorskiego,  

– podwojona liczba placówek – z 4 w 2018 do 8 w 2022.