TRIGONUM

KONTAKT

Trigonum Sp. z o.o.
ul. Kielecka 5/10 (1 piętro)
81-303 Gdynia

tel. (+48) 58 341 94 93
email: biuro@trigonum.pl

Zarządzanie projektem, rozliczenia projektu
Katarzyna Kełpin
email: kkelpin@trigonum.pl
tel. (+48) 788 028 269

NIP: 1181859429
REGON: 140610112

Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
Numer KRS 0000261538

Zapytaj o ofertę:

    LOKALIZACJA I DOJAZD