TRIGONUM

CASE STUDY

BLUE DOT SOLUTIONS SP. Z O.O.

Działająca w branży sektora kosmicznego Firma Blue Dot Solutions jest spółką technologiczną zajmującą się wykorzystaniem danych satelitarnych w rozwiązaniach dla biznesu. Specyfika sektora i wysoki poziom zaawansowania technologii wykorzystywanych w projektach, wymagają z jednej strony wysokich kompetencji technologicznych kadry, a z drugiej – kapitału rozwojowego. Spółka Blue Dot Solutions dysponowała tym pierwszym zasobem, jednak konieczne dla niej było pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój.

Zaangażowanie Trigonum skupiło się w pierwszym etapie na doradztwie w zakresie identyfikacji potencjału komercjalizacyjnego poszczególnych koncepcji proponowanych przez Blue Dot Solutions i wybraniu jednego projektu, na którego rozwoju miała się skupić spółka.

W efekcie, powstał projekt Ground Eye, platforma technologiczna do monitorowania elementów mobilnych infrastruktury naziemnej na lotniskach. Dzięki wnioskom aplikacyjnym opracowanym przez Trigonum projekt pozyskał finansowanie z regionalnych funduszy strukturalnych i wszedł w fazę realizacji poprzedzonej opracowanym przez Trigonum studium wykonalności. Obecnie projekt w formie pilotażu funkcjonuje na lotnisku w Gdańsku.

Sukces projektu Ground Eye stał się podłożem do kontynuacji współpracy na linii Blue Dot Solutions i Trigonum. Zgodnie z wnioskami z analizy koncepcji projektowych zgłoszonych przez kadrę spółki, kolejnym projektem z wysokim potencjałem komercjalizacyjnym, był projekt opracowania obudowy dla potrzeb elektroniki kosmicznej i lotniczej wykorzystującej innowacyjną technologię materiału siateczkowego o strukturze plastra miodu. Dzięki zaangażowaniu Trigonum, projekt pozyskał finansowanie ze źródeł centralnych i przeszedł do fazy wdrożeniowej.

Kolejnym projektem zrealizowanym przez Blue Dot Solutions przy wsparciu Trigonum jest projekt Antyjamming, którego celem jest stworzenie urządzenia zapobiegającego zagłuszaniu sygnału geolokalizacji w transporcie.

Efekty współpracy:

  • 3 zrealizowane i rozliczane z Trigonum projekty technologiczne z dofinansowaniem w wysokości 3 milionów złotych
  • wzrost pozycji firmy Blue Dot Solutions na rynku polskiego sektora kosmicznego
  • wspólne zaangażowanie w program akceleracyjny Space3ac w ramach programu Poland Prize.