Rusza pierwszy konkurs w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027r.

Program INTERREG Europa 2021-2027
– Wsparcie nowatorskich rozwiązań podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów na rzecz zatrudnienia i wzrostu.

Dla kogo?
Program skierowany jest do władz krajowych, regionalnych i lokalnych; podmiotów prawa publicznego oraz prywatnych podmiotów non-profit z osobowością prawną.
Dedykowany konsorcjom partnerskim składającym się z co najmniej 3 podmiotów z 3 krajów objętych programem.

Oczekiwane rezultaty projektów (przykłady):
– Opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania z innych środków
– Wprowadzenie w regionie nowatorskiego rozwiązania w oparciu o rezultaty akcji pilotażowej
– Wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania instrumentem polityki
– Wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym

Zakres tematyczny:
Wszystkie zagadnienia polityki spójności.

Maksymalne poziomy dofinansowania:
80% dla podmiotów publicznych i 70% dla prywatnych.

Pierwszy nabór wniosków rusza już 5 kwietnia 2022 roku!

Jesteś zainteresowany programem?
Skontaktuj się z nami!