Nowe możliwości dla pomorskich firm

Kolejna wersja projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (#FEP). Obecna wersja uwzględnia wyniki przeprowadzonych w ubiegłym roku konsultacji projektu programu.

FEP będzie współfinansowany z dwóch funduszy: EFRR i EFS+.
W ramach programu możliwe będzie finansowanie zarówno projektów „twardych” (innowacyjnych, inwestycyjnych, infrastrukturalnych), jak i projektów „miękkich” związanych z kapitałem ludzkim.

Budżet programu to 1,67 mld euro

Zakres programu skupia się na sferze gospodarczej, cyfryzacji, energetyce, środowisku, transporcie oraz edukacji, rynku pracy, włączeniu społecznym.

8 priorytetów

Konkurencyjne i inteligentne Pomorze:

  • rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych,
  • wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
  • cyfryzacja,
  • inwestycje produkcyjne.

Zielone Pomorze m.in.

  • efektywność energetyczna,
  • redukacja emisji gazów cieplarnianych,
  • wspieranie OZE,
  • transformacja w kierunku GOZ.

Pozostałe priorytety dotyczą obszaru mobilności i wymiaru społecznego.

Z niecierpliwością czekamy na uruchomienie programu FEP. Środki regionalne to większa dostępność dla naszych klientów z pomorza oraz atrakcyjna alternatywa dla programów krajowych.

Zainteresowane osoby już teraz zapraszamy do kontaktu!