Za nami 3 lata inspirującej współpracy z Fundacja Świętego Mikołaja przy tworzeniu i zarządzaniu projektem edukacyjnym, dla sektora uczelni wyższych.

Fundacja Świętego Mikołaja, to organizacja non-profit zajmująca się badaniem i rozwiązywaniem problemów społecznych, pozyskująca środki finansowe na pomoc potrzebującym i ofiarom konfliktów i kryzysów polityczno-gospodarczych.
Łączy działalność charytatywną, edukacyjną i naukową.
Fundacja prowadziła projekt w partnerstwie z partnerem krajowym – Uniwersytet Warszawski oraz włoskim – Centro Studi Medi.

Celem projektu z poziomu uczelni i fundacji było opracowanie modelu spojrzenia na bezpieczeństwo międzynarodowe, narodowe i regionalne przez pryzmat religii i wielokulturowych społeczeństw.
W odniesieniu do studentów mieli oni głębiej zrozumieć własną tożsamość osadzoną w historii oraz lepiej zrozumieć inne tożsamości globalnego świata.

 

Projekt zakładał:

  • organizację trzech edycji szkoły letniej dla studentów,
  • stworzenie i wdrożenie na Uniwersytecie Warszawskim programu 12 przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Zarówno szkoły letnie jak i zajęcia ogólnouniwersyteckie cieszyły oraz dalej cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów.

W projekcie rozliczono aż 2 613 638,35 zł środków pochodzących z UE oraz 74 913,84 zł z budżetu państwa.
To bardzo wysoki budżet jak na projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dziękujemy Fundacji Świętego Mikołaja za bardzo owocną i satysfakcjonującą współpracę.