O NAS

MISJA

Pomagamy przedsiębiorcom i firmom rozwijać się, dostosowywać i zmieniać w zależności od potrzeb,
specyfiki i skali działalności, dając im efektywne narzędzia: strategię, finansowanie i wsparcie we wdrożeniu.

 

ZAUFALI NAM

ZESPÓŁ

Jesteśmy zespołem  interdyscyplinarnych doradców biznesu specjalizujących się w planowaniu strategicznym, projektach badawczo-rozwojowych,  analityce finansowej, zasobach ludzkich i zarządzaniu projektami. Wraz z naszymi Klientami planujemy i wdrażamy zmiany rozwojowe w ich biznesach, skupiając się na innowacjach procesowych i produktowych. Nasi eksperci zapewniają naszym Klientom pełne wsparcie na etapie planowania strategicznego, pomagają pozyskać zewnętrzne finansowanie i rozliczyć projekt.

Paweł Bajurski

Prezes Zarządu

Od początku swojej kariery zawodowej związany z tematyką dotacyjnego finansowania działań rozwojowych. W latach 2004-2008 pełnił funkcję Głównego Specjalisty w jednej z największych polskich firm branży szkoleniowej. Odpowiadał tam za budowę działu Dotacji UE oraz za dostosowanie struktur spółki do realizacji szeroko zakrojonych projektów dofinansowanych. Od 2008 roku współzałożyciel, wspólnik a także Prezes Zarządu w Trigonum. Posiada doświadczenie zarówno w obszarze menedżerskim jak i dotacyjnym – w ciągu ostatnich 15 lat przygotował kilkadziesiąt projektów dotacyjnych, finansowanych głównie z funduszy strukturalnych. Jest certyfikowanym menedżerem projektów w stopniu Project Management Professional (PMP) oraz PRINCE2 Foundation.

DZIAŁ DORADZTWA

Anna Józefczyk

Dyrektor Działu Doradztwa

W Trigonum od 2010 roku. Autorka wielu projektów szkoleniowo - doradczych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym projektów dla sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw z łączną kwotą ponad 50 000 000 zł pozyskanych dotacji. Autorka metodyki zarządzania projektami w Trigonum zgodnie z założeniami PMI. Akredytowany doradca CSR. Trener biznesu, autorka kilkudziesięciu strategii rozwoju przedsiębiorstw, planów rozwoju, oraz studiów wykonalności.

Dawid Karasiewicz

Zastępca Dyrektora Działu Doradztwa

Od ponad pięciu lat związany z Trigonum. Odpowiedzialny za negocjacje handlowe, zawieranie umów dotyczących obsługi projektów, budowanie relacji biznesowych. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w sprzedaży, zarządzaniu i konsultingu. Doświadczony trener kompetencji interpersonalnych oraz handlowych.
Agnieszka Szarafin

Kierownik Działu Projektów

W Trigonum od 2010 roku. Odpowiedzialna za obsługę procesów realizacji oraz zarządzanie niemal 60 projektami dofinansowanymi ze środków unijnych na kwotę ponad 75 000 000 zł. Obecnie zarządzająca zespołem obsługującym projekty, odpowiedzialna za optymalizację procesów planowania i realizacji projektów, poprawność formalną, prowadzenie dokumentacji, rozliczanie projektów klientów oraz projektów własnych. Autorka polityki jakości stosowanej w projektach realizowanych na rzecz klientów, standardów i regulaminów a także wzorów dokumentów formalnych. Certyfikowany menedżer projektów z metodyki PMI-CAPM.

Mirosław Perzanowski

Coach, doradca

W Trigonum od 2016 roku. Trener ICF, konsultant i trener biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem w sprzedaży. Twórca programów szkoleniowych dla sprzedawców oraz menedżerów w Polsce i za granicą. Specjalizuje się w pracy ze sprzedawcami i menedżerami w zakresie sprzedaży, zarządzania, budowania oraz rozwoju zespołu. Realizuje warsztaty, szkolenia oraz sesje coachingowe. W swojej dotychczasowej działalności poprowadził ponad 1200 dni szkoleniowych, w których wzięło udział kilkanaście tysięcy osób.

 

DZIAŁ DOTACJI

Magdalena Sosnowska

Dyrektor Działu Dotacji

W Trigonum od 2013 roku. Na co dzień zarządza zespołem, który w ciągu ostatnich dwóch lat pozyskał ponad 100 000 000 zł dofinansowania dla naszych klientów w ramach perspektywy Funduszy Europejskich 2014 - 2020.  Specjalizuje się w planowaniu projektów oraz pozyskiwaniu bezzwrotnych źródeł finansowania, w szczególności w dziedzinie projektów badawczo-rozwojowych z branży informatycznej, kosmicznej, inżynierii medycznej oraz przemysłu produkcyjnego. Autorka blisko 100 wniosków dotacyjnych dla krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, a także konsorcjów międzysektorowych w ramach ogólnopolskich oraz regionalnych programów unijnych oraz funduszy krajowych i ministerialnych. Certyfikowany menedżer projektów z metodyki PMI-CAPM.

 

Kamil Kowalik

Zastępca Dyrektora Działu Dotacji

Z branżą funduszy europejskich związany od 10 lat. Współpracę z Trigonum rozpoczął w 2016 roku. Odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów biznesowych, weryfikację pomysłów, dostosowanie możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do potrzeb klienta, a także prowadzenie działań handlowych oraz negocjacje umów. Ekspert w dziedzinie adaptacji założeń projektowych do obowiązujących warunków konkursowych. Jako współtwórca kilkudziesięciu sukcesów projektowych pozyskał dla naszych klientów ponad 80 000 000 zł. Samodzielnie rozliczał projekty na łączną wartość dotacji ponad 10 000 000 zł.