O NAS

MISJA

Pomagamy przedsiębiorcom i firmom rozwijać się, dostosowywać i zmieniać w zależności od potrzeb,
specyfiki i skali działalności, dając im efektywne narzędzia: strategię, finansowanie i wsparcie we wdrożeniu.

 

ZAUFALI NAM

ZESPÓŁ

Jesteśmy zespołem  interdyscyplinarnych doradców biznesu specjalizujących się w planowaniu strategicznym, projektach badawczo-rozwojowych,  analityce finansowej, zasobach ludzkich i zarządzaniu projektami. Wraz z naszymi Klientami planujemy i wdrażamy zmiany rozwojowe w ich biznesach, skupiając się na innowacjach procesowych i produktowych. Nasi eksperci zapewniają naszym Klientom pełne wsparcie na etapie planowania strategicznego, pomagają pozyskać zewnętrzne finansowanie i rozliczyć projekt.

Paweł Bajurski

Prezes Zarządu

email: pbajurski@trigonum.pl


Od początku swojej kariery zawodowej związany z tematyką dotacyjnego finansowania działań rozwojowych. W latach 2004-2008 pełnił funkcję Głównego Specjalisty w jednej z największych polskich firm branży szkoleniowej. Odpowiadał tam za budowę działu Dotacji UE oraz za dostosowanie struktur spółki do realizacji szeroko zakrojonych projektów dofinansowanych. Od 2008 roku współzałożyciel, wspólnik a także Prezes Zarządu w Trigonum. Posiada doświadczenie zarówno w obszarze menedżerskim jak i dotacyjnym – w ciągu ostatnich 15 lat przygotował kilkadziesiąt projektów dotacyjnych, finansowanych głównie z funduszy strukturalnych. Specjalista w obszarze zarządzania strategicznego, modelowania procesów, zarządzania projektami oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Jest certyfikowanym menedżerem projektów w stopniu Project Management Professional (PMP) oraz PRINCE2 Foundation.

DZIAŁ DORADZTWADział Doradztwa współpracuje z klientami przez cały okres życia projektu. Począwszy od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, poprzez działania bieżące takie jak rekrutacja personelu projektowego, składanie zapytań ofertowych, kontakt z opiekunem wyznaczonym przez instytucję finansującą, aż do rozliczenia wniosku końcowego. Zakres zadań koncentruje się głównie na rozliczeniach projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, ale także działań szkoleniowo - doradczych z zakresu między innymi: zarządzania projektami, ewaluacji procesów szkoleniowych oraz doskonalenia kompetencji miękkich. Dział Doradztwa tworzy kadra wykwalifikowanych specjalistów w obszarze obsługi i rozliczeń projektów dofinansowanych. Współpracujemy także z kilkunastoma ekspertami zewnętrznymi. W trakcie naszej działalności wsparliśmy ponad 100 wnioskodawców, którym pomogliśmy rozliczyć ponad 75 mln 000 000 zł pozyskanych dotacji.

Anna Józefczyk

Dyrektor Działu Doradztwa

email: ajozefczyk@trigonum.pl


W Trigonum od 2010 roku. Jako Partner Zarządzający, odpowiedzialna za koordynację projektów i procesów. Autorka wielu projektów szkoleniowo - doradczych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym projektów dla sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw z łączną kwotą ponad 50 000 000 zł pozyskanych dotacji. Doświadczona menedżer projektów, autorka metodyki zarządzania projektami w Trigonum zgodnie z założeniami PMI. Trener biznesu, konsultant w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego, budowania strategii przedsiębiorstwa, zmiany i innowacji. Autorka kilkudziesięciu strategii rozwoju przedsiębiorstw, planów rozwoju oraz studiów wykonalności. Akredytowany doradca CSR.

Agnieszka Szarafin

Kierownik Działu Projektów

email: aszarafin@trigonum.pl


W Trigonum od 2010 roku. Odpowiedzialna za obsługę procesów realizacji oraz zarządzanie niemal 60 projektami dofinansowanymi ze środków unijnych na kwotę ponad 75 000 000 zł. Obecnie zarządzająca zespołem obsługującym projekty, odpowiedzialna za optymalizację procesów planowania i realizacji projektów, poprawność formalną, prowadzenie dokumentacji, rozliczanie projektów klientów oraz projektów własnych. Autorka polityki jakości stosowanej w projektach realizowanych na rzecz klientów, standardów i regulaminów a także wzorów dokumentów formalnych. Certyfikowany menedżer projektów z metodyki PMI-CAPM.

Mirosław Perzanowski

Coach, doradca

email: mperzanowski@trigonum.pl


W Trigonum od 2016 roku. Trener ICF, konsultant i trener biznesu z ponad 20-letnim doświadczeniem w sprzedaży. Twórca programów szkoleniowych dla sprzedawców oraz menedżerów w Polsce i za granicą, współtwórca stosowanej przez Trigonum metodologii zarządzania strategicznego i operacjonalizacji celów. Specjalizuje się w pracy ze sprzedawcami i menedżerami w zakresie sprzedaży, zarządzania operacyjnego i strategicznego, budowania oraz rozwoju zespołu. Realizuje warsztaty, szkolenia oraz sesje coachingowe. W swojej dotychczasowej działalności poprowadził ponad 1200 dni szkoleniowych, w których wzięło udział kilkanaście tysięcy osób.

DZIAŁ DOTACJIDział Dotacji wspiera potrzeby rozwojowe klientów poprzez indywidualny dobór bezzwrotnych źródeł finansowania, koncepcyjne planowanie projektu oraz kompleksowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zespół pomaga klientom w całym procesie ubiegania się o dotację - od momentu kreowania pomysłu do etapu podpisania umowy o dofinansowanie. Obszary działań skupiają się głównie wokół środków unijnych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a także programów europejskich tj. Horyzont 2020. Aktualnie Dział Dotacji tworzy kilkunastu konsultantów i ekspertów zewnętrznych posiadających komplementarne kompetencje w obszarze doradztwa. Tylko od 2016 roku zaufało nam już ponad 100 wnioskodawców, których pomysły zamieniliśmy na przeszło 120 000 000 zł pozyskanych dotacji.

Magdalena Sosnowska

Dyrektor Działu Dotacji

email: msosnowska@trigonum.pl


W Trigonum od 2013 roku. Na co dzień zarządza zespołem, który w ciągu ostatnich dwóch lat pozyskał ponad 120 000 000 zł dofinansowania dla naszych klientów w ramach perspektywy Funduszy Europejskich 2014 - 2020.  Specjalizuje się w planowaniu projektów oraz pozyskiwaniu bezzwrotnych źródeł finansowania, w szczególności w dziedzinie projektów badawczo-rozwojowych z branży informatycznej, kosmicznej, inżynierii medycznej oraz przemysłu produkcyjnego. Autorka blisko 100 wniosków dotacyjnych dla krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, a także konsorcjów międzysektorowych. Certyfikowany menedżer projektów z metodyki PMI-CAPM.

Kamil Kowalik

Zastępca Dyrektora Działu Dotacji

email: kkowalik@trigonum.pl

tel. 517 973 619

Z branżą funduszy europejskich związany od początku kariery zawodowej. Współpracę z Trigonum rozpoczął w 2016 roku. Ekspert w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, weryfikacji pomysłów, dostosowywania możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego do potrzeb klienta, a także prowadzenia działań handlowych i negocjacji umów. Jako współtwórca kilkudziesięciu sukcesów projektowych pozyskał dla naszych klientów ponad 80 000 000 zł. Samodzielnie rozliczał projekty na łączną wartość dotacji ponad 10 000 000 zł. Doświadczenie zdobył jako interim manager angażowany przez fundusze Venture Capital w projekty startupowe wspierające je w obszarach związanych z administracją i sprzedażą.

Daria Leśniewska

Starszy Specjalista ds. projektów

email: dlesniewska@trigonum.pl


Z Trigonum związana od 2015 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej przygotowała blisko 70 projektów badawczo-rozwojowych, edukacyjnych, eksportowych oraz z zakresu współpracy międzynarodowej w ramach krajowych i europejskich programów unijnych. Specjalistka w zakresie planowania projektów w obszarze IT oraz koordynacji współpracy między sektorem nauki i biznesu. Prelegentka cyklicznych spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców z tematyki funduszy europejskich. Efektem jej pracy jest suma pozyskanych dotacji na łączną kwotę blisko 40 000 000 zł.