OFERTA

STRATEGIA

Strategia to kluczowy element zarządzania przedsiębiorstwem. To odpowiedź na pytania o plan działań i kierunki rozwoju firmy w oparciu o jej misję, wizję i cele. Pomagamy naszym Klientom w definiowaniu obszarów rozwojowych, nadaniu im właściwych priorytetów. Dobieramy narzędzia rozwojowe elastycznie do potrzeb firmy i rodzaju innowacji bądź inwestycji, które Klient zamierza zrealizować. Działania te przyjmują formę biznes planów, modeli biznesowych, analiz finansowych bądź strategii i planów rozwoju.

Pomagamy Klientowi zbudować drogę do wdrożenia zaplanowanej zmiany poprzez dostarczone analizy, wyliczenia, badania a w końcu rekomendacje i plany operacyjne. Zaplanowane narzędzia pozwalają Klientowi mierzyć osiąganą zmianę w zależności od swoich potrzeb i oczekiwań: obniżenia kosztów działania, wdrożenia nowego produktu lub procesu, optymalizacji procesów.

FINANSOWANIE

Nawet najlepszy pomysł bez środków na jego realizację jest tylko pomysłem.
Projekty badawczo - rozwojowe, inwestycyjne, innowacyjne technologie, a nawet ośrodki wychowania przedszkolnego dla realizacji swoich założeń wymagają odpowiedniego finansowania. Nieograniczonym budżetem dysponuje niewielu - dla wielu firm jedynym kapitałem są świetne pomysły i pełni zapału ludzie.

W Trigonum skupiamy się przede wszystkim na odpowiednim doborze finansowania do specyfiki projektu naszego klienta. Zazwyczaj wspieramy klientów poprzez pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji ze środków publicznych, ale również pomagamy w negocjacjach z bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz inwestorami indywidualnymi. Zaufało nam już ponad 100 wnioskodawców, których pomysły zamieniliśmy na przeszło 100 mln zł wsparcia.

WDROŻENIE

Wdrożenie projektu to czas, w którym wypracowaną strategię wcielamy w życie. Jest to najobszerniejsza grupa procesów projektowych, zarówno w wymiarze czasowym jak i z punktu widzenia zaangażowanych zasobów. W zależności od potrzeb Klientów obsługujemy całe projekty, ich wybrane etapy lub przygotowujemy kadrę organizacji do samodzielnego prowadzenia projektów. Naszym standardem jest wsparcie Klientów przez cały cykl życia projektu. Szczegółowy zakres naszej pomocy obejmuje: częściowy lub całościowy outsourcing, szkolenia z zakresu zarządzania projektami, rekrutację zespołu projektowego, opracowanie procedur i dokumentacji, podwykonawstwo merytoryczne, oraz doradztwo bieżące.

Dla naszych Klientów definiujemy zadania, narzędzia, czas, zasoby. Badamy otoczenie, szacujemy ryzyka. Tworzymy scenariusze realizacji projektu, wskazując najkorzystniejszą formę finansowania działań. Opracowujemy kompleksową dokumentację, niezbędną do realizacji dalszych kroków.