KONTAKT

Trigonum Sp. z o.o.
ul. Władysława IV 43 lok. 107-108
81-395 Gdynia

tel. (+48) 58 341 94 93
email: biuro@trigonum.pl

Dział Dotacji:
Kamil Kowalik
email: kkowalik@trigonum.pl
tel. (+48) 517 973 619

Dział Doradztwa:
Dawid Karasiewicz
email: dkarasiewicz@trigonum.pl
tel. (+48) 602 158 009

NIP: 118-18-59-429,
REGON: 140610112,
Sąd rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
Numer KRS 0000261538. 
Kapitał zakładowy: 51.000 zł

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przekazujemy informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO. Administratorem danych jest Trigonum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-395) przy ul. Władysława IV 43 lok. 107-108. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: biuro@trigonum.pl lub zadzwoń pod numer tel. 58 341 94 93. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora hostingodawca, zewnętrzna obsługa księgowa i kadrowa oraz inne podmioty realizujące świadczenia na rzecz administratora. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 11-stu lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

lokalizacja i dojazd